February 6, 2019

Sanjala sam san

Sanjala sam čudan san. Sanjala sam pitanja i odgovore. Ali ni sada nisam sigurna ko je postavljao pitanja a ko davao odgovore. Pitanja su se sama nametala kao i odgovori. Jedino čega sam bila svesna u snu je lakoća postavljenih pitanja i lakoća odgovora. Sve je imalo smisla i bilo potpuno razumljivo i jednostavno. Neka čudna energija koju nisam nikada osetila u budnom stanju nalik najlepšoj poeziji, vodila me je putevima radoznalosti i ushićenja. Pokušaću da ih stavim na papir.