May 17, 2019

Doviđenja tugo

Naiđu tako dani kada tišina govori više od reči, dani kada pomisliš da si potpuno nem i gluv na dešavanja oko sebe. Dani, kada se reči iz tišine same nameću, žive svoj vlastiti život, i traže da se nastane na papiru.