Imidž kroz holivudski glamur

Glamur ne znači imati samo odgovarajuću torbicu – to znači imati i odgovarajuću ličnost. Najzanosnije žene sveta bile su jednako privlačne iznutra koliko i spolja. Glamoruznu ženu krasi magnetizam kojem malo ko može odoleti, ali sve ga mi možemo posedovati – čak i one među nama koje ne krasi klasična lepota.
Mnogima od najlepših žena sveta nedostaje glamur i obrnuto, neke od žena najneobičnijeg izgleda kao da ga imaju za bacanje. Razlog je taj što suštinu glamura čini obmana, na što jasno ukazuje poreklo te reči koja je nastala (srednjoengleskog, nap. prev.) izraza grammarye kojim se nekada označavalo čarobnjaštvo – korišćenje natprirodnih sila.
parallax background
 

Ne rasipajte zlato svojih dana, ne slušajte dosadne, nemojte pokušavati da popravljate sudbinu onih koji su svoj život promašili zanavek, ne poklanjajte svoj život neznalicama, prostacima i običnima! To su bolesni ciljevi, lažni ideali našeg doba. Živite!!! Živite divnim životom koji je u vama!

Oscar Wild
Pogledajte sve

Moderna umetnost


Reč moderna vodi poreklo od ranosrednjovekovnog modrernus , u značenju prisutnog, ovovremenog i, u proširenom smislu, novog i neobičnog – nasuprot antici, koja nije poznavala odgovarajući izraz, iako moderan potiče od latinskog modo (sada). Ovim pojmom danas se obeležava umetnost sa kraja 19 veka i prve polovine 20 veka.

Pablo Pikaso


Skoro pola veka od svoje smrti, jedan od najuticajnijiih umetnika 20. veka nastavlja da pomera granice, zbunjuje, privlači i provocira. Pablo Pikaso je rođen u Španiji, 25. oktobra 1881. godine u Malagi, na jugu Španije. Od ranog dečjeg crtanja u prašini pa do svojih poslednjih sati u 92. godini, Pablo Pikaso bio je posvećen ovladavanju svojom duboko osobenom umetnošću.

Istorija umetnosti


Šta je umetnost? Malo je pitanja koja izazivaju tako žive rasprave i pružaju tako malo zadovoljavajućih odgovora. Bez obzira na to što su konačni zaključci nemogući, ipak o njoj može mnogo toga da se kaže. Umetnost je pre svega reč koja sama po sebi potvrđuje i zamisao i činjenicu umetnosti.

Razmišljanja, putovanja, snovi, analize i sve ono što čini život